Historie 1e & 2e generatie

In 1798 stichtte Theodorus van der Bom een boomkwekerij te Oudenbosch. Zijn voornaamste afnemers waren agrariërs en landgoedeigenaren, die in die tijd rond ieder perceel een windkring van bosplantsoen aanbrachten.   

 Zijn zoon Jan G. van der Bom (2e generatie) legde zich toe op het kweken van bijzondere laan-en parkbomen. Naast zaaien (generatieve vermeerdering), werd er vanaf toen vegetatief vermeerderd, door middel van: stekken, afleggen, oculeren en (zoog)enten.


 Historie 3e en 4e generatie

Samen met zijn zoon P.L.M. sr. (3e generatie) werd er aan het eind van de 19e eeuw een succesvolle bomen-export-lijn naar de Verenigde Staten opgezet. De duikbootoorlog (1916) maakte een abrupt einde aan deze export naar de V.S. Alphons(4e generatie) werd hierdoor genoodzaakt de handel te verleggen naar Engeland, Belgie, Frankrijk, Zwitserland en Italie. Hij breidde de kwekerij weer verder uit en maakte het tot een aan de normen van die tijd aangepast bedrijf. Door de explosieve groei van de steden aan de overzijde van de oceaan ontstond daar een grote vraag naar laan- en parkbomen. Omdat er in de V.S. praktisch geen boomkwekerijen waren, werden veel aankopen in Europa gedaan. Oudenbosch speelde hierin een hoofdrol.  


Historie 5e & 6e generatie

In 1949 volgde de 5e generatie, P.L.M. van der Bom jr, de 4e generatie op. Hij heeft mechanisatie en rationalisatie de volle aandacht gegeven, om het oude bedrijf toch jong te houden. In het bijzonder heeft hij zich ingezet om passende bomen voor de beschikbare ruimte te selecteren en kweken. Onder de naam Netherlands-United States Urban Tree Exchange Program, werd intensief samengewerkt met Edw. E. Scanlon en de Pennsylvanica State University (Prof. H. Gerhold, Dr. Karnovsky, e.a.) Na vele uitwisselingen en testen kon zo de Tailored Trees® groep worden ontwikkeld.
De hoofdcultures van onze kwekerij zijn: Straat-, Laan- en parkbomen en solitair heesters. In geringere mate worden ook vormbomen, coniferen in grote maten, en bosplantsoen gekweekt. Natuurlijk zijn wij in staat om het gehele groenpakket te leveren inclusief fruit, vaste planten en rozen.
Het assortiment straat- laan- en parkbomen is niet alleen zeer uitgebreid wat betreft de soorten en cultuurvariëteiten maar tevens in de leverbare maten. Zo staan er op onze kwekerijen meer dan 750 verschillende boomsoorten in de maten variërend van één meter hoog tot ruim één meter stamomtrek. Een sortiment dat hier dus niet één, twee, drie beschreven kan worden. Hiernaast vind U een klein aantal foto's, om U een impressie te geven van de diversiteit.
Tailored Trees® / Bomen op maat, voor tuin park en straat®
Sinds de jaren 50 hebben we, in samenwerking met de Amerikaanse arborist Edw. H. Scanlon, veel aandacht besteed aan het selecteren en introduceren van zogenaamde Tailored Trees®. Bomen aangepast aan de beschikbare ruimte. Een klein blijvende boom voor smalle straten, een grotere voor brede straten. Zodat deze bomen zonder hoge snoeikosten toch gehandhaafd kunnen worden. Verder wordt bij selectie gelet op de gevoeligheid voor insecten, wortelvastheid en andere eigenschappen die de boom tot sieraad en niet tot last maken.

De meest succesvolle Tailored Tree®, is de Pyrus calleryana 'Chanticleer'® Deze naam is in de Benelux en in Groot-Brittannië beschermd (Merkenrecht).

Andere sinds 1950 geïntroduceerde cultivars zijn:
Acer platanoides 'Olmsted'®
(Scanlon)

Acer rubrum 'Scanlon'
(Scanlon)

Acer rubrum 'Tilford'®
(Scanlon)

Betula pendula 'Obelisk'
(van der Bom)

Carpinus japonica 'Chinese Lantern'
(van der Bom)

Cornus controversa 'Pagoda'
(van der Bom)

Fraxinus oxycarpa 'Flame'®
(Scanlon)

Fraxinus ornus 'Paus Johannes Paulus II'®
(van der Bom)

Malus tschonoskii 'Thalys'
(van der Bom)

Parrotia persica ' Vanessa'
(van der Bom)

Prunus maackii 'Amber Beauty'®
(van der Bom)

Prunus nigra
'Mahogany Lustre'® (van der Bom)

Prunus pensylvanica 'Auburn Splendour'®
(van der Bom)

Prunus sargenti 'Rancho'®
(Scanlon)

Pyrus calleryana 'Chanticleer'®
(Scanlon)

Quercus robur 'Nijmegen'
(van der Bom)

Tilia cordata 'Rancho'®
(Scanlon)

Tilia platyphyllos 'Delft'
(van der Bom)

  
Bomen zoeken


Zoeken op naam


Blad kleur


Bloem kleur


Vruchten


Hoogte (uiteindelijke hoogte)


Vorm


Wintergroen